15.000 Ft felett ingyenes szállítás rejtett költségek nélkül, expressz gyorsan. Eredeti termékek magyar üzletből, magyar garanciával!

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BARCSIK ÉKSZER Kft. (a

továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a https://barcsikekszer.hu weboldalon (a

továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő

Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó, Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban: Felek) jogait

és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a

Weboldalon keresztül történik. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el

a jelen dokumentumot, mert a megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

Ha a jelen ÁSZF tartalmával, a Weboldal használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével

kapcsolatban kérdése merül fel vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy

kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatos az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://barcsikekszer.hu/aszf és letölthető,

továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://barcsikekszer.hu/aszf.pdf 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: BARCSIK ÉKSZER Kft.

A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2-4 (Szil-Coop Bevásárlóközpont)

A szolgáltató levelezési címe: 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4/b.

A panaszügyintézés helye: 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4/b.

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 03-09-110172

A szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 12929595-2-03

Képviselő: Barcsik Imre ügyvezető

Telefonszám: +36 70 872 5087

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: webaruhaz@barcsikekszer.hu

Honlap: https://barcsikekszer.hu

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: ShopRenter.hu Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Elektronikus levelezési címe: info@shoprenter.hu

Telefonszáma: +36 1/234 5012 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus

kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban:

Webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi

ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A

jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az

irányadó, így különösen az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker.

tv.);

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

- a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22)

Korm. rendelet

 

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó

 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.

(IV.29.) NGM rendelet;

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet;

 

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen Szabályzat 2021. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények

különösen: szállítási költség (futárszolgálat díja) változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel

kapcsolatos változások). Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a

Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá

tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, magatartási

kódexre nem utal. A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A Felhasználó a jelen ÁSZF

elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

 

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon

megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon

megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és

értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen

ÁSZF-ben meghatározott módon. A Felhasználó a Webáruházban történő vásárlásával, illetve

regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató

feltételeit megismerte és elfogadja.

 

3.2. A Felhasználó a vásárlás, illetve regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A

vásárlás, illetve regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a

létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó

más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető

szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Felhasználó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó általi hibás

adatbevitelből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra

hárítani. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy

a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és

meggátolhatja a szerződés létrejöttét vagy annak teljesítését.

 

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát

elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé

válik.

 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan

megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t. A Szolgáltató az

árváltoztatás jogát fenntartja. Az árak nem tartalmazzák a házhoz szállítással felmerülő futárszolgálat

díját és az utánvétellel kapcsolatosan felmerülő költséget. Külön csomagolási költség nem kerül

felszámításra.

 

4.2. A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót

jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként

szerepelhetnek.

 

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat

az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az akció csak a készlet erejéig érvényes. Az akciós

termékek rendelései beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra, az akcióval bármely más

kedvezmény (pl. kupon) nem összevonható.

 

4.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer

hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Amennyiben a Szolgáltató minden

gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves,

 1. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg

rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a

terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának

lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli a terméket való

áron vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

 

 1. A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

5.1. A Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást, amennyiben regisztrált, úgy a

„Belépés” gombra kattintva - az e-mail címének és jelszavának a megadását követően - a

Webáruházba való belépéssel kezdheti meg a vásárlást.

 

5.2. A termék kiválasztása: A Webáruházban szereplő termék, illetve gyártó szerinti kategóriákra

kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes

termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét (paraméterek), árát. A

termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem

részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy

az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

5.3. Kosárba helyezés: A termék kiválasztása után a Felhasználó a „Kosárba rakom” gombra

kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a „Kosárba” anélkül, hogy ezzel Felhasználónak

vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. Felhasználó bármikor megtekintheti a „Kosár”

tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva. A „Kosár” tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a

„Megrendelés” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a „Kosárból” tetszés szerinti termékek

eltávolíthatóak a „Törlés” gomb megnyomásával, a „Kosárba” tetszés szerint újabb termékek

helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám módosítható.

 

5.4. A Kosár megtekintése: A Webáruház használata során Ön a honlap tetején található „Kosár”

ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a „Kosár” tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott

termékeket eltávolítani a „Törlés” gomb megnyomásával a „Kosárból”, illetve a termék darabszámát

megváltoztatni. A rendszer a „Kosár” tartalmának bárminemű módosításával egyidejűleg megjeleníti

az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a „Kosárba” tett termékek

árát (Bruttó végösszeg) is. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a „Kosárba”

helyezni, úgy a „Tovább a pénztárba” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

 

5.5. Vásárlói adatok megadása: A „Tovább a pénztárba” gomb lenyomását követően az Ön

elérhetőségi adatait kell megadnia, e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, illetve telefonszám, majd ezt

követően a szállítási mód menüpont következik.

 

5.6. Szállítási mód: A „Tovább a szállítási módokhoz” gomb megnyomását követően a pontos

szállítási címet kell megadni [irányítószám, város, cím (utcanév, házszám), emelet, ajtó, egyéb],

postafiók cím nem adható meg, a Szolgáltató postafiókra nem szállít. Szolgáltató kizárólag

Magyarország területére szállít. A megrendelt termék(ek) minden esetben futárszolgálattal kerülnek házhozszállításra, melynek pontos díját a rendszer jelzi, amit a Felhasználó köteles megfizetnimegrendelés esetén.

 

A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t szállítmányozó cég (a továbbiakban: futárszolgálat)

igénybevételével szállítja ki a Felhasználó részére, a Felhasználó által a megrendelés során megadott

szállítási címre. Amennyiben a megrendelt termék(ek) bruttó vételára eléri a 15.000,- Ft-ot, a

házhozszállítás Magyarország egész területére díjmentes. A díjmentes szállítást biztosító összeget el

nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a futárszolgálat díját a Felhasználó viseli.

Ebben az esetben a futárszolgálat díja a számlán feltüntetésre kerül és azt a Felhasználó által a

megrendelés során választott fizetési módnak megfelelően köteles a Felhasználó megfizetni. A

házhozszállítással kapcsolatos futárszolgálat díja 15.000,- Ft-ot el nem érő megrendelés esetén

Magyarország egész területére egységesen bruttó 1.490,- Ft.

 

A terméket a futárszolgálat a rendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 1-10 munkanapon

belül szállítja ki. A Szolgáltató a futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért

felelősséget nem vállal. A futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t,

ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez

időben a terméke(ke)t át tudják venni. A futárszolgálat kézbesítője a Felhasználó által megadott

szállítási címen legfeljebb 10 percet tud várakozni. A futárszolgálati kézbesítéskor az utánvétes

megrendelés kizárólag készpénzes fizetéssel teljesíthető.

Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

 

5.7. Fizetési módok: A „Tovább a fizetési módokhoz” gomb megnyomását követően a

Felhasználónak a „Válassz fizetési módot” menüpont alatt a kívánt fizetési módot kell bejelölnie, azaz

választási lehetősége van az alábbiak közül: OTP SimplePay; Utánvétel

Online bankkártyával:

 

A Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online,

bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (OTP Mobil Kft. által

üzemeltetett OTP SimplePay) biztonságos online fizetési rendszerén keresztül, ahol MasterCard,

Maestro*, VISA, VISA Electron* [*ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya

internetes használatát, amennyiben engedélyezte, abban az esetben képes az OTP SimplePay

elfogadni]

 

Fizetés utánvétellel: A megrendelt termék(ek) futárszolgálattal történő kiszállítása során a

Felhasználó a megrendelés végösszegét (vételárat) a futárnak teljesíti készpénzben a megrendelt

termék(ek) átvételekor, melynek költsége 390,- Ft.

A fizetési mód megadását követően a „Számlázási cím” menüpont alatt a rendszer automatikusan a

Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnevet és szállítási címet tárolja, azonban a

Felhasználónak lehetősége van arra, hogy amennyiben a számlázási adatai nem egyeznek a megadott

szállítási címmel, úgy új számlázási címet adjon meg (melynek keretében bármely eddig megadott

adat módosítható), illetve amennyiben cégként vásárol, lehetőség van a céges adatok megadására.

 

5.8. A rendelés áttekintése: A „Tovább az összegzéshez” gomb megnyomásával a „RENDELÉS

ÖSSZEGZÉSE” oldalra érkezik és ezen menüpont alatt

- az „Elérhetőség”, a „Szállítás” és a „Fizetés” ablakokban a Felhasználó által megadott adatok

(melyek módosítására Felhasználónak a „Módosítás” gomb megnyomásával lehetősége van),

- a megrendelt termék(ek) adatai (darabszám, megnevezés, ár),

- termékek összesített vételára, a futárszolgálat díja és a választott fizetési mód, valamint

- a bruttó végösszeg (mely a termékek összesített vételárának, illetve a futárszolgálat díjának és az

utánvétel költségének az együttes összege, a továbbiakban: végösszeg)

jelennek meg.

 

5.9. A rendelés véglegesítése: Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a „RENDELÉS

ÖSSZEGZÉSE” menüpont alatti adatok tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt

termék(ek)nek, valamint az Ön adatai, illetve számlázási adatok helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le rendelését. A Felhasználó a megrendeléssel tudomásulveszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésérevonatkozó ajánlatnak. 

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül

ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a Weboldalon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által

történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten

tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF

szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás

időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza

a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

5.10. A rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A Felhasználónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató a

rendelés megérkezéséről és feldolgozásának a megkezdéséről - a rendelés részleteit tartalmazó - e-

mail-t küld.

A Weboldalon feltüntetett információk nem minősülnek a Ptk. értelmében vett ajánlattételnek. A

Szolgáltató legkésőbb a Felhasználó ajánlatának elküldését követő munkanapon „Megrendelés

visszaigazolása” tárgyú e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó ajánlatát. A szerződés a Felhasználó

által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.

 

5.11. Teljesítési határidő

5.11.1. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától

számított legfeljebb 1-10 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést

minden esetben e-mail útján jelezzük. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a rendelésnek a

futárszolgálatnak részére történő átadásakor e-mail-t küld.

A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a kiskereskedelmi értékesítés miatt a Szolgáltató által

üzemeltetett üzletekben napközben eladott termékek csak az adott munkanap végén kerülnek

egyeztetésre a Webáruházban szereplő termékekkel, így az ebből adódó esetleges készlethiányért

Szolgáltató felelősséget nem vállal. Így amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt

kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére,

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes

egészben. Köteles azonban erről a Felhasználót haladéktalanul - legkésőbb 2 munkanapon belül -

tájékoztatni, valamint a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén 5 munkanapon belül

visszautalni az összeget.

 

5.11.2. Ha egy Felhasználótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítással

kapcsolatos futárszolgálat díja, illetve az utánvétellel kapcsolatos költség szempontjából külön

kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések

házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a

Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket,

azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj

változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg

lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

5.12. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben a Felhasználó korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette

át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel

érkezett vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a megrendelés teljesítését a végösszeg előre történő

megfizetéséhez köti.

 

A Szolgáltató visszatarthatja a Termék kiszállítását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a

megrendelés végösszegének kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás

használatával.

 

 1. ELÁLLÁS JOGA – FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II.26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

 

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet

szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül

indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog csak a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. A Ptk. 8:1. § (1)

bekezdés 3. pontjában foglaltak szerint fogyasztónak minősül „a szakmája, önálló foglalkozása vagy

üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”, melyre tekintettel a természetes

személyeken kívül más személyeket nem illet meg az indokolás nélküli elállási jog.

 

6.2. Amennyiben a Felhasználó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a

Szolgáltató elérhetőségein jelezni. A Felhasználó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó

egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott

nyilatkozat-minta útján vagy a Weboldalról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával

gyakorolhatja. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban

meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

6.3. A Felhasználó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az

utoljára szolgáltatott terméknek,

a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének

napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

 

6.4. A Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban

is gyakorolhatja elállási jogát.

 

6.5. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a

Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,

amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

 

6.6. A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,

ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a

fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát

elveszíti;

 1. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által

nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges

ingadozásától függ;

 1. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett

kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére

szabtak;

 1. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 2. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az

átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 1. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül

más termékkel;

 1. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 

 1. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi

fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 1. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 1. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 2. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 3. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-

kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló

szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 1. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével

egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti

az elállási jogát.

 

6.7. A Szolgáltató kötelezettségei a Felhasználó elállása esetén

6.7.1. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a

Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a

Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel

összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó

része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos

fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Ilyen esetben a feltüntetett általános

szállítási díjtételek erejéig áll fenn a Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége.

 

6.7.2. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot

alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását

adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem

terheli. A Felhasználó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő

késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

6.7.3. Visszatartási jog

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Felhasználónak visszajáró összeget, amíg a Felhasználó a

terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő

közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a

Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 

6.8. A Felhasználó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

6.8.1. A termék visszaszolgáltatása

Ha a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,

köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül

visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott

személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a

határidő lejárta előtt elküldi.

A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

6.8.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A Felhasználó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell

biztonságos, sérülést elkerülő csomagolásban visszaküldeni. Utánvéttel vagy portósan feladott

küldeményeket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A termék(ek) visszaküldésének

költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

7.1. Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben

vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a

jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában

ismernie kellett.

Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a

kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára tér el.

 

7.2. Kellékszavatosság

7.2.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági

igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

7.2.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a

Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is

elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a

Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

7.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a

szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem

érvényesítheti.

 

7.2.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

7.2.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba

közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a

Webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban

már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában is megvolt.

 

7.3. Termékszavatosság

7.3.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy

termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

7.3.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését

kérheti.

 

7.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

 

7.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

7.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell

bizonyítania.

 

7.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha

bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt

felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve

kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.4. Jótállás

7.4.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a 10.000,- Ft eladási

ár feletti órák és ékszerek, mint tartós fogyasztási cikkek tekintetében a Szolgáltató jótállásra

köteles, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül.

 

7.4.2. A Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A Kormányrendelet hatálya alá tartozó, annak mellékletében meghatározott új tartós fogyasztási

cikkek esetében a jótállás időtartama a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint:

 

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – az alábbi kivétellel - jogvesztéssel jár.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától

kezdve azzal az idővel, amely alatt a Felhasználó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen

nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe

helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Felhasználó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor

a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

7.4.3. A jótállási jegy

A Szolgáltató köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Felhsználó rendelkezésére

bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól

olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 1. a) a Szolgáltató nevét, címét,
 2. b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási

számát,

 1. c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a Szolgáltatóval,
 2. d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk Felhasználó részére történő átadásának vagy - a

Szolgáltató vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe

helyezésének időpontját,

 1. e) a Felhasználó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,

továbbá

 1. f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a megyei (fővárosi)

kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,

 1. g) a Szolgáltató bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását,

elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

A Szolgáltató a Kormányrendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja

a Felhasználó részére. A Felhasználó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor

fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A Szolgáltató a

jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését

követő napon köteles. Ha a Szolgáltató a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen

megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a Felhasználó

rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem

szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A Szolgáltató a jótállási jegy

elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon

köteles. Vita esetén az előbb írt kötelezettség teljesítését a Szolgáltató köteles bizonyítani.

 

7.4.4. A jótállásból eredő jogok - a Kormányrendelet 4. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási

jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott

csomagolásának a Felhasználó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a

jótállási jegy Felhasználó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy Felhasználó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését

bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi

adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Felhasználó bemutatja. Ebben az

esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

7.4.5. A Felhasználó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely

telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál

közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül

érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan

fel kell tüntetnie:

 1. a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
 2. b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 3. c) a fogyasztási cikk Felhasználó részére történő visszaadásának időpontját.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés

tényét és időpontját.

Ha a Kormányrendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal

történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható,

a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon

belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Felhasználó

által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános

forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc

napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

Ha a Kormányrendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal

történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában -,

valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja

alapján a Felhasználó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Felhasználó nem kívánja a

fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a

fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a

Szolgáltató köteles a Felhasználó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését

igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy

nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított

harmincadik napig nem kerül sor, - a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles

a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül

kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Felhasználó által

bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi

adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos

kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Felhasználó részére

visszatéríteni.

 

7.4.6. A fogyasztási cikk jótállási időn belüli meghibásodása esetén a jótállási igénye alapján a

Felhasználó jogosult választása szerint

a./ kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy

ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget

eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a

szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy

b./ ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő

határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a

kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a Felhasználó megfelelő árleszállítást

igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a

szerződéstől elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

7.4.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba

oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági

és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan

nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és

kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.4.4. A Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a

természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

 

7.4.5. A Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek

a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a

meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából

keletkeztek.

 

7.4.6. Ha a Felhasználó a Kormányrendelet hatálya alá tartozó, annak mellékletében meghatározott

fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három

munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve,

hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

7.5. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

 

7.5.1. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződésben a Felek megállapodása a rendelet

rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

 

7.5.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak

nyugtával).

 

7.5.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk.

6:166. §).

 

7.5.4. A Szolgáltató a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Felhasználó nála

bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 1. a) a Felhasználó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben

rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

 1. b) a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését,

vételárát,

 1. c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 2. d) a hiba bejelentésének időpontját,
 3. e) a hiba leírását,
 4. f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Felhasználó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 5. g) az 4. § (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének

módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a Szolgáltató szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Felhasználó által érvényesíteni kívánt

jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 

7.5.5. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a

Felhasználó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület

eljárását is kezdeményezheti.

 

7.5.6. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell

bocsátani. A Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az

annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére

bemutatni.

 

7.5.7. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak

bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról

és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles

értesíteni a Felhasználót.

 

7.5.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon

belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a

Szolgáltató a Felhasználót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A

tájékoztatás a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Felhasználó általi

átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

7.5.9. Kijavításra vagy - a 7.5.7. pont szerinti esetben - a szavatossági vagy jótállási igény

teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen

fel kell tüntetni

 1. a) a Felhasználó nevét és címét,
 2. b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 3. c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
 4. d) azt az időpontot, amikor a Felhasználó a kijavított dolgot átveheti.

A fentiek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

 

7.5.10. Ha a Felhasználó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett

javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a Szolgáltatót haladéktalanul

értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat köteles igazolható módon a Szolgáltatót

értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről.

A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a Szolgáltatót a megállapítást követő öt

munkanapon belül:

 1. a) ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog

nem javítható;

 1. b) ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható

idejéről;

 1. c) ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.

A javítószolgálat a kijavítást a 7.5.8. pontban előírtak betartásával köteles elvégezni.

A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a 7.5.9. pontban foglaltak megfelelő

alkalmazásával köteles eljárni.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek

jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga

követte volna el.

 

8.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó

részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

8.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás

elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás

csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy

 

alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem

jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés

betartásához.

 

8.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

8.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató Webáruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt

végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten

tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

Amennyiben a Felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Felhasználóval szemben

a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Felhasználó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság

kizárólagosan illetékes.

 

8.6. A Szolgáltató a Webáruházban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem

alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy

letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

 

8.7. A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket

a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a

fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok

miatt.

 

8.8. A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a Felhasználó állampolgársága, lakóhelye vagy

letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a

megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU)

2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

9.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes

megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a

szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát, fogyasztói kifogásait az alábbi

elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 70 872 5087

E-mail: webaruhaz@barcsikekszer.hu

Postai cím: 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4/b.

9.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a

Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a

Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s

annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a Felhasználó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok,

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 1. a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a

panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 1. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,

 1. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 

 1. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli

panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

9.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezést követően 30 napon belül írásban érdemben

megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató köteles

megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi a

Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy

panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A

tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint

levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita

rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

9.5. A Felhasználó a panaszának Szolgáltató általi elutasítása esetén panaszával hatósági vagy

békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

9.5.1. A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a

lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt

a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a

fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt

található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári

eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9.5.2. A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek

elérhetőségét itt találja:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu,

info@baranyabekeltetes.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető

Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető

Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

 

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;

bmkik@bmkik.hu

 

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető

Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet

240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető

Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

bekeltetes@fmkik.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen

Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

 

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;

zmbekelteto@zmkik.hu

 

9.6. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség

létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok

egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető

testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és

a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói

jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető

testület illetékes.

9.8. A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Európai Uniós online vitarendezési platformot. A

platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt

követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Felhasználó az online honlapon keresztül,

amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

9.9. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek

keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség

létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy

telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van

bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli

egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

9.10. Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett

eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 

 az eljáró bíróságot;

 a Feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

 az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok

bizonyítékainak előadásával;

 azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége

megállapítható;

 a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára

bizonyítékként hivatkozik.

 

 1. SZERZŐI JOGOK

10.1. Miután a Weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy

azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más

módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos

hozzájárulása nélkül.

10.2. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is

csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire,

az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

10.4. Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a

felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan

 

alkalmazás használata, amellyel a Weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy

indexelhető.

10.5. A barcsikekszer.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével

kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

10.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a

Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000,- Ft, illetve szavanként bruttó

20.000,- Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában

böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz,

melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.

 

 1. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Ha az ÁSZF valamely pontja érvénytelen, úgy a jelen ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és

az érvénytelen rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

 

 1. ADATVÉDELEM

A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://barcsikekszer.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

Kecskemét, 2021. január 1.